NLPPA

NLP Professionals Association

                                                                                                                                                   

Nieuws

De website wordt op dit moment onderhouden.

Tijdelijk kun je niet inloggen met je bestaande user en wachtwoord.

Read more ...

Direct inschrijven

Voor leden

De beroepscode is de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan of te worden nagelaten jegens de cliënt, de collega NLPPA-leden en andere bij de uitoefening van het beroep betrokken personen of instanties.

 1. Het NLPPA-lid is gehouden te handelen overeenkomstig de bepalingen van deze beroepscode van de NLPPA.
 2. In alle gevallen waarin deze beroepscode of gedragregels niet voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het NLPPA-lid in de geest hiervan te handelen.
 3. De NLPPA heeft een klachtencommissie en een tuchtcollege. Leden erkennen de uitspraken gedaan door voornoemde commissie cq college.
 4. Het NLPPA-lid is erop gericht zijn cliënt te ondersteunen in het bereiken van zijn doelen, dan wel het beschrijven van de voorwaarden om die doelen te kunnen halen.
 5. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is en blijft voor de inrichting van zijn leven.
 6. Het NLPPA-lid respecteert de wijze waarop de cliënt tegen de werkelijkheid aankijkt en dringt zijn visie niet aan de cliënt op.
 7. Het NLPPA-lid stelt hoge eisen aan zijn professionaliteit en handelt volgens de normen en regels van de NLPPA.
 8. Het NLPPA-lid is zich ervan bewust waar de grenzen van zijn kennis en vaardigheden liggen en zal zich onthouden van behandelingen en uitspraken die gelegen zijn buiten zijn kennen en kunnen.
 9. Het NLPPA-lid adviseert zijn cliënt een regulier medisch behandelaar te raadplegen in alle gevallen waar invloed is op iemands fysieke gezondheid, of zal zelf een samenwerking met deze behandelaar aangaan.
 10. Het NLPPA-lid dient zich ervan te vergewissen dat een cliënt weet dat hij geen medicus is en niet als zodanig kan en mag optreden.
 11. Het NLPPA-lid heeft een professionele en integere houding bij de beroepsuitoefening.
 12. De cliënt heeft de vrijheid de relatie met het behandelende NLPPA-lid op elk moment en zonder opgaaf van redenen te verbreken.