NLPPA

NLP Professionals Association

                                                                                                                                                   

Nieuws

De website wordt op dit moment onderhouden.

Tijdelijk kun je niet inloggen met je bestaande user en wachtwoord.

Read more ...

Direct inschrijven

Voor leden

De NLPPA is in 2010 opgericht door 2 enthousiaste initiatiefnemers: Guido Dik en Angela Steemers. Het dagelijks bestuur bestuurt de vereniging op basis van statuten en een door de leden goedgekeurd beleidsplan. De leden hebben het belangrijkste stemrecht binnen de vereniging.

Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die binnen hun beroep NLP kennis als een extra competentie benutten, dan wel werkzaam zijn als coach, therapeut en/of trainer en die zich ten doel stellen om een 'optimale welzijn’ en gezondheid van personen en/of organisaties te bevorderen op alle terreinen van het leven (gebaseerd op een holistische of integrale benadering, dus op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele vlak).

Tot de doelstellingen van de NLPPA behoren:

  • behartigen van de belangen van haar leden
  • bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening door de leden
  • het initiëren en onderhouden van contacten met maatgevende instanties en andere disciplines
  • het komen tot overeenkomsten met zorgverzekeraars