NLPPA

NLP Professionals Association

                                                                                                                                                   

Nieuws

De website wordt op dit moment onderhouden.

Tijdelijk kun je niet inloggen met je bestaande user en wachtwoord.

Read more ...

Direct inschrijven

Voor leden

Stap 1:
Registreer u door hier te klikken. Maak een gebruikersnaam en een wachtwoord aan.

Stap 2:
Vul het inschrijfformulier volledig in.

Stap 3:
Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en print de documenten 'Akkoordverklaring' en 'Machtiging Automatisch Incasso'.

Stap 4:
Vul de documenten 'Akkoordverklaring' en 'Machtiging Automatisch Incasso' volledig in. Denk daarbij nadrukkelijk ook aan uw handtekening.

Stap 5:
Stuur de volgende documenten op naar het secretariaat van de NLPPA: Bolivar 5, 2134 BA Hoofddorp.
- Kopie geldig en erkend NLP diploma
- Kopie bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
- Akkoordverklaring
- Machtiging Automatisch Incasso

Na ontvangst van uw volledige lidmaatschapsaanvraag start de toelatingsprocedure. Deze neemt tot 5 weken in beslag. Bij acceptatie van uw lidmaatschapsaanvraag ontvangt u na uiterlijk 5 weken een factuur met de verschuldigde contributie voor het lopende kalenderjaar. Na ontvangt van de contributie bent u geregistreerd als NLPPA lid en heeft u toegang tot het besloten deel van de website.